Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez pożyczki przez Miasto i Gminę  Koźmin Wielkopolski