Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi