Doraźna kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Mikstat w zakresie udzielania, finasowania, rozliczenia oraz przyjęcia na stan środków trwałych następujących inwestycji zrealizowanych w latach 2001 -2003:
1. gazyfikacja w Mieście i Gminie Mikstat
2. zainstalowanie ogrzewania gazowego w Szkole Podstawowej w Mikstacie
3. modernizacja systemu wytwarzania ciepła w:
 - Przedszkolu Publicznym w Mikstacie, ul. Estkowskiego 13A
 - Szkole Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych
 - Gimnazjum Publicznym w Mikstacie
 - Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich
przeprowadzona została w dniach od 19 grudnia 2003r. do 26 stycznia 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Irenę Wróblewską i Aldonę Olszak.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 10 lutego 2004r. Burmistrz został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 3 dni zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokołu. Z przysługujących uprawnień nie skorzystał.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 7 kwietnia 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.