Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 lipca 2004r. z kontroli kompleksowej za 2002r.