Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 sierpnia 2004r. z kontroli kompleksowej za 2002r.