Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 października 2004r. z kontroli kompleksowej za 2002r.