Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 listopada 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.