Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 listopada 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.