Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 listopada 2004 r. z kontroli problemowej w zakresie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej