Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Miasto i Gminę Grodzisk Wielkopolski