Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 stycznia 2007 r z kontroli problemowej w zakresie ustalenia i oceny prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej przez związki międzygminne, pozyskiwania dochodów i wydatkowania środków publicznych oraz sytuacji finansowej  związków wynikającej z ich zadłużenia za okres 2004 - 2005, oraz I półrocze 2006.