Zastrzeżenia Wójta Gminy Suchy Las z dnia 5 kwietnia 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 marca 2007 r.