Wystąpienie pokontrolne z 6 sierpnia 2007 r. z kontroli dorażnej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. obejmującej prowadzenie w 2006 r. ewidencji księgowej oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań.