Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 24 grudnia 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 grudnia 2007 r.