Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości spłaty pozyczki przez Gminę Kościan