Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 października 2008 r. z kontroli problemowej wybranych zagadnień gospodarki finansowej w latach 2006 - 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Śremie.