Uchwała Składu Orzekającego w sprawie opinii o możliwości splaty pożyczki przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"