Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 listopada 2008 z kontroli kompleksowej za 2007 r.